คุณสมบัติที่โดดเด่น

การติดตามสัญญาณเตือนภัยของ Tripwire

SG-ZCM2057ND-O(2) ตัวลดคลื่น

การตรวจจับไฟ

SG-ZCM2057ND-O(2) กันสั่น

EIS + HeatHazeReduce

ระบบป้องกันอัคคีภัย