ซูมระยะไกลพิเศษ

SG-ZCM4088ND-O

SG-ZCM2080ND-O

SG-ZCM2086ND-O

SG-ZCM4088ND-O ระบบไล่ฝ้าแบบออปติคอล

SG-ZCM2086ND-O ระบบไล่ฝ้าแบบออปติคอล

SG-ZCM2057ND-O(2) กันสั่น

SG-ZCM2080ND-O EIS

SG-ZCM2086ND-O+เลเซอร์3กม

SG-ZCM2057ND-O(2)