กล้องจับความร้อน

12um 1280x1024 โมดูลระบายความร้อน

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300 EIS

โมดูลระบายความร้อน 12um 640x512

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-M100

SG-TCM06N2-35 ซูมดิจิตอล

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-55

SG-TCM06N2-35 การตรวจจับอัคคีภัย

SG-TCM06N2-M2575

SG-TCM06N2-55 ซูมดิจิตอล

SG-ZCM2030NL-T25

17um 640x512 โมดูลระบายความร้อน

SG-TCM06N1-M75

SG-TCM06N1-M75